Palvelujen tarjoaja

ASIANAJOTOIMISTO ANTTI PAASONEN OY
ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

ASIANAJOTOIMISTO ANTTI PAASONEN OY:N YHTEYSTIEDOT:

Asianajotoimisto Antti Paasonen Oy
Kauppakatu 25 A 11
40100 Jyväskylä
Toimisto: 050 440 9540
Fax 014 273 892
antti@anttipaasonen.fi

Asianajotoimisto Antti Paasonen Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön Y-tunnus on 2856333-1.

Asianajotoimisto Antti Paasonen Oy:n asianajaja Antti Paasonen on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” – ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Antti Paasonen Oy:n asianajajaa valvova viranomainen on

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Antti Paasonen Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (0196826-7)
00017 Fennia
P. 010 5031
www.fennia.fi