Tuomioistuinharjoittelun suoritettuani olen saanut varatuomarin arvon Itä-Suomen hovioikeudesta vuonna 1986. Asianajajaksi minut on hyväksytty 2002.

Ennen asianajouraa työskentelin pankissa noin 15 vuoden ajan rahoituspäällikkönä, konttorista vastaavana pankinjohtajana, yrityspankin lakiasianosastolla lakimiehenä ja sittemmin muun muassa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n Itä-Suomen alueen perintäpäällikkönä Jyväskylässä.

Toimeksiantoni ovat olleet usein konkurssipesien pesänhoitajana ja yrityssaneerausmenettelyn selvittäjänä toimimista. Perhe- ja perintöoikeuden alalla toimin pesänselvittäjänä ja pesänjakajana kuolinpesissä.

Hoidan työtilanteeni salliessa kaikentyyppisiä siviilioikeudellisia toimeksiantoja, mutta erityisesti minulla on kokemusta sopimus-, vahingonkorvaus- ja työoikeusasioiden hoitamisesta. Työhöni liittyy myös yritysten ja yksityishenkilöiden asuntokauppa- ja kiinteistöasioita.

Harrastan vapaa-ajallani metsästystä, liikuntaa ja mökkeilyä.